HISTORY

Nové časy, nové nápady.

Začali sme s čiernobielou laserovou tlačiarňou a pauzákmi. Boli sme prví v Košiciach, ktorí mali farebnú laserovú tlačiareň A3. Boli sme nadšení z CorelDraw ver. 2 a Ventura Publishing. Bolo to ešte v časoch, keď sme nosili obrovské súbory na ZIP diskoch so SCSI zbernicou. Prvé jpg formáty sme dostali do PC prostredníctvom digitálnej kamery cez funkciu Still Capture. Zažili sme čaro začiatkov novej éry keď na pripojenie na internet sme čakali pár minút.

Dnes máme pred sebou iné výzvy a iné možnosti. Vývoj nespí a my sa musíme neustále učiť a zdokonaľovať.

Držíme krok s dobou a ponúkame našim klientom len to najlepšie. Svoju kreativitu sústreďujeme na množstvo atypických nových riešení.