Zmluvné podmienky použitia

https://www.lumina.sk

Vitajte na stránke www.lumina.sk (ďalej len „stránka“), vytvorenej spoločnosťou LUMINA, spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“). Na vaše používanie stránky sa vždy vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky použitia. Vami udelený súhlas považujeme za súhlas s týmito zmluvnými podmienkami pri používaní stránky. Mali by ste si pozorne preštudovať tieto zmluvné podmienky použitia a uistiť sa, že im rozumiete, pred použitím tejto stránky. Ak s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, musíte okamžite opustiť lokalitu.

Kliknutím na jeden z odkazov nižšie prejdete na uvedenú časť:

Rozsah použitia

Táto stránka je poskytovaná iba na propagačné a informačné účely a spoločnosť LUMINA, spol. s r.o. prostredníctvom nej neposkytuje žiadne klientske služby. Stránku môžete používať iba v prípade, že ste súčasným alebo potenciálnym zákazníkom spoločnosti alebo máte iný záujem dozvedieť sa viac o spoločnosti na legitímne obchodné účely. Táto stránka sa nesmie používať na nezákonné, podvodné, obťažujúce, nevhodné alebo iné nezákonné obchodné účely.

Obsah stránky

Spoločnosť a celý obsah na stránke (ďalej len „obsah“) plus všetky autorské práva, ochranné známky, servisné značky a ďalšie práva duševného vlastníctva na tento web a takýto obsah sú vlastníctvom alebo licenciou spoločnosti LUMINA spol. s r.o.. Môžete pristupovať, používať a kopírovať obsah iba tak, ako je to tu výslovne povolené. Žiadne ustanovenie týchto zmluvných podmienok a nič obsiahnuté na stránke vám neudeľuje, či už výslovne, implicitne alebo inak, akúkoľvek licenciu alebo iné právo kopírovať, zverejňovať, distribuovať, opakovane vysielať, používať alebo vytvárať odvodené diela akéhokoľvek obsahu bez udelenia písomného povolenia spoločnosti LUMINA spol. s r.o. a akékoľvek takéto kopírovanie, zverejňovanie, distribúcia, opakovaný prenos, použitie alebo tvorba odvodených diel je prísne zakázané, s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dokumente.

Webové stránky tretích strán

Táto stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky vedené tretími stranami. Spoločnosť nezodpovedá za žiadny obsah na stránke tretej strany (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek názorov obsiahnutých na stránke tretej strany) a nevyhnutne neschvaľuje ani inak neschvaľuje takýto obsah. Žiadny odkaz zo stránok na stránky tretích strán alebo zo stránok tretích strán na stránky nie je súhlasom, sponzorstvom alebo odporúčaním spoločnosti na takéto stránky tretích strán a tento odkaz je poskytnutý iba pre vaše pohodlie. Okrem toho sa na vaše používanie stránok tretích strán vzťahujú podmienky jej používania a ďalšie ustanovenia, za ktoré ste zodpovední, ak budete na tieto stránky tretích strán pristupovať.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť môže od vás zhromažďovať určité osobné a analytické informácie, okrem iného aj prostredníctvom tejto stránky, a bude s nimi zaobchádzať v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na týchto stránkach (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“). Mali by ste kontaktovať spoločnosť v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov so všetkými sťažnosťami, otázkami a žiadosťami o ďalšie informácie, ktoré sa týkajú zaobchádzania s takýmito informáciami.

Zrieknutie záruky


Informácie uvedené na týchto webových stránkach sú určené len na všeobecné informačné účely.

Informácie poskytuje spoločnosť LUMINA, spol. s r.o. Aj keď je našou snahou zachovávať aktuálnosť a správnosť informácií, neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implikované, z hľadiska úplnosti, presnosti, vhodnosti alebo dostupnosti, pokiaľ ide o webové stránky alebo informácie, produkty, služby, údaje, ceny alebo súvisiace obrázky nachádzajúce sa na týchto webových stránkach, na akýkoľvek účel. Akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je teda výlučne na vlastné riziko.

V žiadnom prípade nie sme zodpovední za straty ani škody vrátane, okrem iného, nepriamych alebo následných strát a škôd, ani za žiadne straty ani škody vyplývajúce zo straty údajov alebo zisku v dôsledku alebo v súvislosti s používaním týchto webových stránok. 

Tieto webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, na ktoré spoločnosť LUMINA spol. s r.o. nemá vplyv. Nemáme žiaden vplyv na povahu, obsah ani dostupnosť týchto stránok. Zahrnutie odkazov nemusí znamenať odporúčanie alebo súhlas s názormi v nich. 

Vynakladáme maximálne úsilie na zachovanie plynulej funkčnosti našich stránok. Spoločnosť LUMINA spol. s r.o. však nie je zodpovedná za dočasnú nedostupnosť stránok v dôsledku technických problémov, na ktoré nemáme vplyv.

Bezpečnosť pripojenia


Webstránka používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktovanie spoločnosti


Uživateľ pri návšteve stránok môže kontaktovať spoločnosť LUMINA spol. s r.o. a poskytnúť mu svoje údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov na účely spätného kontaktovania.

Newsletter 


Môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettera tak, že nám poskytnete Vašu E-mailovú adresu a vyjadríte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií. My využívame newsletter na to, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách (ako napríklad novom tovare, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch). Máte možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera jednoduchým zakliknutím na odkaz v doručenom newsletteri alebo zaslaním e-mailu na: lumina@lumina.sk

Ako nás kontaktovať

Ak chcete aktualizovať alebo opraviť svoje informácie, odoslať žiadosť, položiť nám otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo uplatniť iné príslušné práva na ochranu súkromia, kontaktujte nás e-mailom na adrese lumina@lumina.sk alebo nám napíšte na:

Lumina, spol. s r.o.
Hrubečská 92/62
044 31 Kostoľany nad Hornádom
Slovakia

Prevádzkovateľ

Lumina, spol. s r.o.
Hrubečská 92/62 
044 31 Kostoľany nad Hornádom 
Slovakia

m: +421 905 603 704 
t: +421 55 622 42 33


IČO: 31 721 460; DIČ: 2020482783; IČ DPH: SK2020482783
Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka 7354/V.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 055/6220 781 055/6220 781 fax č.: 055/ 6224 547 e-mail: ke@soi.sk


Email: lumina@lumina.sk               mobil: +421 905 603 704               
tel.: 055 622 42 33   

LUMINA spol. s r.o.
Hrubečská 62
044 31 Kostoľany nad Hornádom
Slovakia

This web page was built with Mobirise templates