UI design

UI dizajn – User Interface Design

Skratka UI User Interface, znamená dizajn užívateľského rozhrania. UI dizajn je proces tvorby vizuálneho rozhrania pre webové stránky, aplikácie alebo softvér, ktoré zvyšujú atraktivitu a použiteľnosť produktu. Tento dizajn je často spojený s UX dizajnom, ktorý sa zameriava na užívateľskú skúsenosť a funkčnosť rozhrania.

UI dizajn sa môže líšiť podľa typu produktu, cieľovej skupiny, platformy a značky. Preto realizujeme výskum a analýzu potrieb a preferencií užívateľov, konkurencie a trhu. Chceme vám vytvoriť efektívny a prispôsobený UI dizajn.

UI dizajn zahŕňa voľbu farieb, typografie, ikon, obrázkov, animácií a ďalších prvkov, ktoré tvoria vizuálny vzhľad a identitu produktu. UI dizajnér sa snaží vytvoriť rozhranie, ktoré je:

 • Jednoduché: Rozhranie by malo byť minimalistické a intuitívne, aby užívateľ nemusel premýšľať nad tým, ako ho používať.
 • Jasné: Rozhranie navrhneme s dôrazom na zrozumiteľnosť a informatívnu hodnotu. Užívateľ tak vie, čo sa deje a aké kroky má intuitívne podniknúť.
 • Konzistentné: Používame konzistentné farby, typografiu a iné prvky v rozhraní. Užívateľ tak nemá pocit zmätenosti alebo neistoty.
 • Estetické: Vytvárame vizuálne príťažlivé a príjemné rozhranie pre oko. Užívateľ tak má pozitívny dojem z produktu.

Proces tvorby UI

 • Výskum – zisťujeme, kto sú naši používatelia, čo chcú, a ako sa správajú na našom webe.
 • Prototypovanie – vytvárame náčrtky, schémy, a modely, ako by mal náš web vyzerať, a ako by mal fungovať.
 • Testovanie – skúšame, či náš web vyhovuje používateľom, či im je príjemný, či im je jasný, a či nemá žiadne problémy.
 • Implementácia – prenášame náš návrh do kódu, a vytvárame reálne UI, ktoré používatelia môžu vidieť a používať.

Ciele UI designu

Dobré UI nám pomáha dosiahnuť viac spokojných a verných zákazníkov, ktorí budú radi navštevovať náš web, a plniť naše ciele, ako napríklad nakupovanie, registrácia, alebo zdieľanie. Dobré UI je tiež dôležité pre UX, čo je používateľská skúsenosť, ktorá zahŕňa aj ďalšie aspekty, ako napríklad emócie, hodnoty, a očakávania používateľov.

NÁSTROJE UI DESIGNU

UI dizajn sa zvyčajne vytvára pomocou rôznych nástrojov a programov, ktoré umožňujú dizajnérom návrh, prototypovanie, testovanie a implementáciu UI dizajnu. Niektoré z týchto nástrojov sú:

 • Adobe XD: Nástroj na návrh a prototypovanie UI dizajnu pre webové stránky a aplikácie, ktorý umožňuje dizajnérom vytvárať interaktívne a responzívne rozhrania.
 • Sketch: Nástroj na návrh a prototypovanie UI dizajnu pre webové stránky a aplikácie, ktorý umožňuje dizajnérom vytvárať vektorové grafiky, ikony a obrázky.
 • Figma: Nástroj na návrh a prototypovanie UI dizajnu pre webové stránky a aplikácie, ktorý umožňuje dizajnérom spolupracovať na projektoch v reálnom čase.
 • InVision: Nástroj na prototypovanie a testovanie UI dizajnu pre webové stránky a aplikácie, ktorý umožňuje dizajnérom zdieľať a prezentovať svoje návrhy s klientmi a užívateľmi.

Dynamika designu

UI dizajn je neustály a dynamický proces, ktorý vyžaduje pravidelné monitorovanie, analýzu a optimalizáciu. UI dizajn je tiež závislý na trendoch a očakávaniach užívateľov, ktoré sa často menia a aktualizujú. Preto sa snažíme byť vždy držať krok s najnovšími technológiami a osvedčenými postupmi v UI dizajne. Chceme dosiahnuť najlepšie možné výsledky.

AI + UI DESIGN

Umelá inteligencia, je technológia, ktorá umožňuje strojom učiť sa, rozumieť a vykonávať úlohy, ktoré by inak vyžadovali ľudskú inteligenciu. AI sa dá využiť pri UI dizajne na rôzne spôsoby, napríklad:

 • Generovanie UI dizajnu z textu, obrázkov alebo skic: Niektoré nástroje, ako napríklad Visily, Uizard alebo Adobe Firefly, používajú AI na vytváranie UI dizajnu z jednoduchých textových promptov, screenshotov alebo ručne nakreslených skic. Tieto nástroje pomáhajú dizajnérom rýchlo a ľahko vytvárať prototypy a návrhy bez potreby kódovania alebo grafických zručností.
 • Optimalizácia UI dizajnu pre rôzne platformy a zariadenia: Niektoré nástroje, ako napríklad [Figma], [Sketch] alebo [InVision], používajú AI na automatické prispôsobenie UI dizajnu pre rôzne veľkosti a typy obrazoviek, ako sú mobilné telefóny, tablety, počítače alebo smart TV. Tieto nástroje pomáhajú dizajnérom vytvárať responzívne a konzistentné UI dizajny, ktoré zvyšujú použiteľnosť a zážitok užívateľov.
 • Testovanie a vylepšovanie UI dizajnu na základe dát a spätnej väzby: Niektoré nástroje, ako napríklad [Optimizely], [Hotjar] alebo [UserZoom], používajú AI na zhromažďovanie a analyzovanie dát a spätnej väzby od užívateľov, ktoré pomáhajú dizajnérom testovať a vylepšovať UI dizajn. Tieto nástroje pomáhajú dizajnérom identifikovať problémy, nájsť riešenia a zvýšiť konverziu a spokojnosť užívateľov.

Toto sú len niektoré z možností, ako sa dajú poznatky AI využiť pri UI dizajne. AI je stále vývojová a inovatívna technológia, ktorá ponúka mnoho príležitostí a výziev pre UI dizajnérov.

Ak potrebujete vedieť viac:

 • OpenUI5 – je JavaScriptový UI framework, ktorý ponúka bohatú sadu UI prvkov, ktoré sú responzívne, otvorené, a efektívne.
 • Open UI – je komunitná skupina W3C, ktorá sa zaoberá štýlovaním a rozširovaním zabudovaných UI prvkov a ovládacích prvkov, ako sú <select> dropdowny, checkboxy, rádio tlačidlá, a dátum/farba výberov.
 • Uiverse – je knižnica zadarmo a prispôsobiteľných UI prvkov vytvorených s CSS alebo Tailwind. Je to všetko open-source, a je to všetko zadarmo. Vyskúšajte to, aby ste si ušetrili mnoho hodín strávených na tvorbe a prispôsobovaní UI prvkov pre váš ďalší projekt.