UX design

UX design je proces navrhovania používateľského zážitku pre stránku, ktorý zahŕňa aspekty ako použiteľnosť, funkčnosť, prístupnosť, estetika a emocionálna reakcia. Niektoré základné princípy UX designu sú:

 • Poznať svojho používateľa a jeho potreby
 • Vytvárať jednoduché, intuitívne a konzistentné rozhrania
 • Testovať riešenia na základe spätnej väzby
 • Zabezpečiť, aby stránka bola rýchla, spoľahlivá a bezpečná
 • Používať vizuálne prvky, farby, písma a obrázky, ktoré podporujú cieľ stránky a značky
UX DESIGN LUMINA výhoda proti konkurencii

UX + UI

UX design je širší koncept, ktorý zahŕňa aj aspekty ako použiteľnosť, funkčnosť, prístupnosť, emocionálna reakcia, hodnota, atď. UI design je súčasťou UX designu, ale nie je to celý UX design. Preto je dôležité, aby UX dizajnéri spolupracovali s UI dizajnérmi, aby vytvorili harmonické a efektívne riešenia pre používateľov.

UI design sa zameriava na vizuálny vzhľad a interakciu s rozhraním, zatiaľ čo UX design sa zaoberá celkovým zážitkom používateľa od začiatku do konca .

UI design je často vnímaný ako estetická stránka webu, ktorá zahŕňa farby, písma, ikony, tlačidlá, obrázky, atď. 

Čo je UX a prečo je dôležitý pre web?

UX je skratka pre anglické slová User Experience, čo znamená používateľská skúsenosť. Je to to, ako sa cítite, keď používate nejaký produkt aplikáciu v mobile. Dobrý UX nám pomáha dosiahnuť viac spokojných a verných zákazníkov, ktorí budú radi nakupovať v našom e-shope. Dobrý UX je tiež dôležitý pre marketing, pretože nám pomáha osloviť viac ľudí, a presvedčiť ich, aby si vyskúšali náš web.

UX design LUMINA kreativita a rýchlosť
UX DESIGN LUMINA analýzy, testy, optimalizácia

Čo zahŕňa UX design?

Analýzu – skúmame, kto sú naši používatelia, čo potrebujú, čo chcú, a ako sa správajú na našom webe. Návrh – vymýšľame, ako by mal náš web vyzerať, aké by mal mať funkcie, ako by sa mal ovládať, a ako by mal komunikovať s používateľmi.

Testovanie – overujeme, či náš web spĺňa očakávania používateľov, či im robí radosť, či im pomáha dosiahnuť ich ciele, a či nemá žiadne chyby, alebo problémy.

Optimalizáciu – hľadáme spôsoby, ako náš web zlepšiť, aby bol ešte lepší, rýchlejší, krajší, a efektívnejší.

MERANIE UX DESIGNU

Meranie UX designu webových stránok je proces, ktorý slúži na zisťovanie, ako sa používatelia cítia pri používaní webu, aké problémy majú, čo im sa páči a čo by chceli zlepšiť. Meranie UX designu pomáha zvyšovať spokojnosť používateľov, zlepšovať použiteľnosť, konverzie a vernosť zákazníkov.

UX DESIGN LUMINA meranie

METÓDY MERANIA

Existuje viacero metód, ako merať UX design webových stránok, napríklad: napríklad, dotazníky a prieskumy alebo testovanie používateľnosti.
V praxi sa nám overila možnosť rýchlej spätnej odozvy, využitím nástroja Google Analytics (používame od roku 2005), ktorý poskytuje množstvo štatistík a záznamov ako sú napr.: počet návštev, doba strávená na stránke, miera odskočení, konverzné cesty, zdroje návštevnosti, demografické údaje, zariadenia, prehliadače, atď. Analytické nástroje pomáhajú merať a optimalizovať výkon webu, zisťovať trendy, vzory a príležitosti na zlepšenie UX.


NÁSTROJE NA TESTOVANIE UX DESIGNU

LOOKBACK

Nástroj na nahrávanie chovania užívateľov, ktorý sa používa na moderované alebo nemoderované testovanie prototypov, webových stránok alebo aplikácií. Výhodou nástroja je možnosť komunikácie medzi výskumníkom a respondentom v reálnom čase.

USERZOOM

Podobne ako Lookback, UserZoom slúži na užívateľské testovanie na diaľku. Využíva rovnaký typ testovania ako Lookback, teda moderované alebo nemoderované testovanie.

OPTIMIZELY

Nástroj na A/B testovanie, ktorý umožňuje dizajnérom testovať rôzne verzie webových stránok alebo aplikácií a zistiť, ktorá verzia má lepšiu použiteľnosť.

DOBRÝ A ZLÝ UX DESIGN
Dobrý UX design
 • Jednoduchosť: Minimalistický dizajn s jednoduchým rozhraním zvyšuje použiteľnosť a znižuje množstvo informácií, ktoré musí užívateľ spracovať.
 • Jasnosť: Jasné a zrozumiteľné ovládacie prvky a navigácia zvyšujú použiteľnosť a znižujú frustráciu užívateľov.
 • Konzistencia: Konzistentné použitie farieb, typografie a iných prvkov zvyšuje použiteľnosť a znižuje množstvo informácií, ktoré musí užívateľ spracovať.
 • Použiteľnosť: Dizajn by mal byť prispôsobený potrebám užívateľov a zabezpečiť jednoduchú a intuitívnu navigáciu.
 • Rýchlosť: Rýchle načítanie stránok a aplikácií zvyšuje použiteľnosť a znižuje frustráciu užívateľov.
Zlý UX design
 • Neprehľadnosť: Príliš veľa informácií na jednom mieste môže spôsobiť zmätenie a frustráciu užívateľov.
 • Nepoužiteľnosť: Zložité ovládacie prvky a navigácia môžu spôsobiť frustráciu užívateľov a znížiť použiteľnosť.
 • Nekonzistencia: Nezrovnalosti v použití farieb, typografie a iných prvkov môžu spôsobiť zmätenie a frustráciu užívateľov.
 • Pomalosť: Pomalé načítanie stránok a aplikácií môže spôsobiť frustráciu užívateľov a znížiť použiteľnosť.
 • Nepresnosť: Nesprávne alebo nejasné informácie môžu spôsobiť zmätenie a frustráciu užívateľov.
PAGESPEED INSIGHTS

PageSpeed Insights je nástroj pre vývojárov webových stránok, ktorý pomáha zlepšiť výkon stránky a zabezpečiť rýchle načítanie na všetkých zariadeniach. Nástroj používa Lighthouse na auditovanie stránky a identifikáciu príležitostí na zlepšenie výkonu. Taktiež sa integruje s Chrome UX Report (CrUX), aby ukázal, ako reálni používatelia stránku a pôvod v skupine zažívajú.

PageSpeed Insights analyzuje stránku, aby zistil, či nasleduje odporúčania Google pre rýchle načítanie stránky na mobilnej sieti. Nástroj poskytuje správy o dvoch dôležitých metrikách rýchlosti: First Contentful Paint (FCP) a DOMContentLoaded (DCL).

Ak chcete zlepšiť UX dizajn, môžete použiť PageSpeed Insights na identifikáciu oblastí, ktoré môžete zlepšiť, aby sa zvýšila rýchlosť načítania stránky a zlepšila sa použiteľnosť.