Zvýšenie pozícií s AdWords

Ako využiť službu AdWords pre zvýšenie pozícií vo vyhľadávačoch a predaja

Prvou otázkou klientov ktorý si zriadili svoju web stránku je: „Prečo nie som na prvej strane vo vyhľadávači Google?“
O.K. Je viacero dôvodov:
– Google o Vás ešte nemusí ani vedieť
– niektorí tu boli pred Vami
– v neposlednom rade si málo ľudí všimne, že pri prvých pozíciách je uvedené Sponzorované – a to je Google AdWords áno viete sa dostať na prvú pozíciu ale za akú cenu?

AdWords je reklamná služba od spoločnosti Google, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať svoje reklamy vo výsledkoch vyhľadávačov a na ďalších webových stránkach, ktoré sú súčasťou siete Google. Funguje na princípe aukcie, kde inzerenti ponúkajú za kľúčové slová, ktoré súvisia s ich produktmi alebo službami, a platia len za kliknutia na svoje reklamy. Ponúka množstvo výhod pre inzerentov, ktorí chcú zvýšiť svoju viditeľnosť, návštevnosť, konverzie a predaj. Niektoré z nich sú:

  • Cieľovanie – AdWords umožňuje inzerentom cieľovať svoje reklamy na základe rôznych kritérií, ako sú geografická poloha, jazyk, zariadenie, čas, záujmy, demografia, atď. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že reklamy dosiahnu správne publikum, ktoré je pripravené kúpiť alebo sa zapojiť. Zvýšenie pozícií vo vyhľadávačoch pomocou AdWords bude nastavené konkrétne na vášho zákazníka.
  • Merateľnosť – AdWords poskytuje inzerentom podrobné štatistiky a reporty o výkone ich reklamných kampaní, ako sú počet zobrazení, kliknutí, nákladov, konverzií, návratnosti investícií, atď. Tým sa umožňuje inzerentom monitorovať a optimalizovať ich reklamné stratégie a rozpočty.
  • Flexibilita – AdWords ponúka inzerentom rôzne možnosti a nástroje na prispôsobenie ich reklám, ako sú napríklad textové, grafické, video, interaktívne, mobilné, lokálne, dynamické, atď. Tým sa zvyšuje atraktivita a relevancia reklám pre používateľov.
  • Rýchlosť – AdWords umožňuje inzerentom spustiť a zmeniť svoje reklamné kampane v priebehu niekoľkých minút, bez potreby čakať na schválenie alebo technické zmeny. Tým sa zvyšuje reakčná schopnosť a konkurencieschopnosť inzerentov.

AdWords je ešte účinnejší, keď sa používa v spojení s Google Analytics, ktorý je analytická služba od spoločnosti Google, ktorá umožňuje inzerentom sledovať a analyzovať správanie používateľov na ich webových stránkach. Google Analytics poskytuje inzerentom cenné informácie o tom, ako používatelia prichádzajú na ich webové stránky, čo robia na nich, ako dlho na nich zostávajú, kde odchádzajú, atď. Tým sa umožňuje inzerentom lepšie pochopiť svoje cieľové publikum, identifikovať problémy a príležitosti, a zlepšovať svoje webové stránky a reklamné kampane. Niektoré z výhod používania Google Analytics sú:

  • Zosúladenie cieľov – Google Analytics umožňuje inzerentom definovať a sledovať svoje ciele, ktoré súvisia s ich podnikaním, ako sú napríklad registrácie, objednávky, predplatné, atď. Tým sa umožňuje inzerentom meranie a hodnotenie úspešnosti ich reklamných kampaní a webových stránok.
  • Segmentácia – Google Analytics umožňuje inzerentom rozdeliť svoje používateľské dáta do rôznych segmentov, ktoré zodpovedajú ich kritériám, ako sú napríklad zdroj návštevnosti, správanie, konverzie, atď. Tým sa umožňuje inzerentom lepšie porozumieť svojim používateľom a prispôsobiť im svoje reklamy a webové stránky.
  • Integrácia – Google Analytics sa dá ľahko integrovať s AdWords a ďalšími službami od spoločnosti Google, ako sú napríklad Google Tag Manager, Google Optimize, Google Data Studio, atď. Tým sa umožňuje inzerentom využívať synergické efekty a zjednodušiť svoje reklamné a analytické procesy.

Vy sa pobite medzi sebou

Boj medzi inzeretmi na GoogleAdwords je súťaž o získanie najlepšej pozície pre svoje reklamy vo výsledkoch vyhľadávačov. Inzerenti ponúkajú za kľúčové slová, ktoré súvisia s ich produktmi alebo službami, a platia len za kliknutia na svoje reklamy. Cena za odklik sa určuje na základe aukcie, kde sa berie do úvahy nielen ponúkaná suma, ale aj kvalita reklamy a stránky, na ktorú odkazuje. Inzerenti sa teda prebíjajú cenou za odklik, aby zvýšili svoju šancu na zobrazenie svojej reklamy na prvej strane, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že používateľ na ňu klikne. Tým sa snažia zvýšiť svoju návštevnosť, konverzie a predaj.

Covid a diera na trhu

Adwords naše zvýšenie pozícií

Boli sme prví, ktorí pri nástupe pandémie zriadili stránku Nalepky.Online, ktorá bola zameraná len na predaj nálepiek, ktoré mali za úlohu oboznamovať návštevníkov prevádzok s nariadením vlády. Príležitosť tohto obdobia, ktoré nebolo ľahké a z ktorého sa dnes niektorí spamätávajú bola výnimočná. Mali sme hotovú stránku s integráciu platobnej brány s napojením na automatickú fakturáciu, pripravené vlastné grafiky. No museli sme zainvestovať do reklamy. Voľba padla na Google ADWORDS (riadime na tejto platforme kampane pre našich klientov od roku 2009) a pri správnom nastavení a pravidelnom dofinancovaní reklamného budgetu sa investície mnoho krát vrátili. Zákazníci sa o nás dozvedeli mali sme prvú pozíciu. Samozrejme postupom času sa ceny odklikov znásobili, konkurencia si chcela tiež uchmatnúť svoj podiel na trhu. Aj tak to bolo významné obdobie keď iný stáli vo výrobe a nevedeli čo ďalej my sme mohli pracovať do noci. Od júna 2021 do mája 2022 sme boli nútení kvôli veľkému prívalu objednávok vypnúť reklamu 4 krát na obdobie v rozmedzí 5 – 7 dní. Neskoršie Google začal striktne meniť pravidlá a slovo COVID sa v reklamnom texte nemohlo nachádzať. Áno každý deň sa niečo menilo (napr. podmienky vstupu do priestorov pre seniorov) a popri výrobe a sústavne meniacich sa pravidlách to bolo napäté obdobie, na ktoré spomíname ako na maximálne využitú príležitosť na ktorú sme boli pripravení.

Zhrnutie:

AdWords je reklamná služba od spoločnosti Google, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať svoje reklamy vo výsledkoch vyhľadávačov a na ďalších webových stránkach. Zvýšenie pozícií s AdWords ponúka inzerentom množstvo výhod, ako sú cieľovanie, merateľnosť, flexibilita a rýchlosť. AdWords je ešte účinnejší, keď sa používa v spojení s Google Analytics, ktorý je analytická služba od spoločnosti Google, ktorá umožňuje inzerentom sledovať a analyzovať správanie používateľov na ich webových stránkach. Google Analytics poskytuje inzerentom cenné informácie, ako sú zosúladenie cieľov, segmentácia a integrácia. AdWords a Google Analytics sú teda silné nástroje, ktoré môžu pomôcť inzerentom zvýšiť svoje pozície vo vyhľadávačoch a predaj.