Chránené pracovisko

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dňa 05.08.2021 vydal rozhodnutie v zmysle zákona § 55 ods. 2,5 a 6 zákona o službách zamestnanosti a priznal spoločnosti LUMINA, spol. s r. o. postavenie CHRÁNENÉHO PRACOVISKA. Pri zadaní zákazok pre firmu LUMINA máte možnosť uplatnenia náhradného plnenia. Pomôžete nám? Ďakujeme.

Chránené pracovisko LUMINA

Chránené pracovisko je pracovisko zriadené pre uplatnenie sa v praxi občanov so zdravotným postihnutím. Týka sa tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu na bežnom pracovisku. Tieto pracoviská sú zriadené právnickou alebo fyzickou osobou a musia zamestnávať najmenej 50 percent občanov so zdravotným postihnutím.

Firma LUMINA, ktorá prevádzkuje chránené pracovisko, sa snaží byť zodpovedným a udržateľným podnikom. Zamestnaní občania so zdravotným postihnutím získavajú zručnosti a skúsenosti, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní práce na bežnom pracovisku.

chránené pracovisko chránená dielňa LUMINA

V dnešnej dobe sa stále viac spoločností snaží zlepšiť svoje CSR (Corporate Social Responsibility) a chránené pracovisko môže byť jedným z krokov, ktoré podniky môžu podniknúť, aby sa stali viac zodpovednými a udržateľnými.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu , ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ponuka dostupných služieb) , alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Náhradné plnenie LUMINA

Náhradné plnenie znamená možnosť zadať zákazku chránenému pracovisku. Využite jeho služby, prípadne objednajte tovar z chráneného pracoviska a podporte zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme.

rozhodnutie o pridelení chráneného pracoviska LUMINA

Povinnosti zamestnávateľov a možnosti pri zamestnávaní občanov so ZP

Informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím