Svetelná reklama na mieru

montáž svetelnej reklamy Schüle Slovakia na halu v Poprade

Príprava, posúdenie veľkosti a umiestnenia reklamy

Prvým krokom pri tvorbe svetelnej reklamy na mieru je príprava a posúdenie veľkosti reklamy. Tento krok zahŕňa nasledujúce aspekty:

  • Určenie umiestnenia svetelnej reklamy: Pri voľbe vhodného miesta pre vašu reklamu sa sústredíme na dostatočnú viditeľnosť, prístupnosť a bezpečnosť. Dôraz kladieme na rešpektovanie príslušných predpisov a povolení, ktoré sa týkajú reklamných plôch vo verejnom priestore. Faktory na zváženie výberu umiestnenia: vzdialenosť od cesty, výška nad zemou, orientácia, osvetlenie okolitého prostredia, konkurenčné svetelné reklamy a podobne. Pri umiestnení svetelných reklám popri ceste odporúčame meranie reálnej dĺžky viditeľnosti reklamy.
  • Stanovenie rozmerov reklamy: Veľkosť reklamy navrhneme primerane k jej umiestneniu, obsahu a cieľovej skupine. Malú reklama si málokto vôbec všimne, zatiaľ čo príliš veľká reklama môže byť rušivá až neestetická. Pri návrhu rozmerov berieme do úvahy vzdialenosť sledovanosti reklamy, uhly pohľadu a čitateľnosť písma, obrázkov a farieb. Základné pravidlo pre našu tvorbu: reklama musí byť dostatočne veľká, zreteľná a zrozumiteľná no nie zbytočne veľká a nákladná.
  • Výber materiálov a technológií: Na výrobu svetelnej reklamy používame materiály a technológie kvalitné, trvanlivé, energeticky efektívne a ekologické. Dbáme na použitie správneho materiálu vhodného pre daný typ svetelnej reklamy písmená, logá, svetelné boxy, vývesné značky, LED displeje a ďalšie. Samotnú konštrukciu odporúčame z materiálov ako sú napríklad hliník, nerez, pozink. plech, akryl, PVC, sklo, a podobne. Najviac používaným zdrojom svetla je v súčasnosti technológia LED diód. V kombinácii so solárnymi panelmi je toto riešenie nielen ekologické ale aj ekonomické.

Návrh a konštrukcia reklamy

Druhým krokom pri tvorbe svetelnej reklamy na mieru je návrh konštrukcie reklamy a jej uchytenia. Tento krok zahŕňa nasledujúce aspekty:

návrh betonáže Muller Textiles Slovakia v Humennom
  • Vytvorenie grafického návrhu reklamy: Grafický návrh reklamy by mal byť atraktívny, originálny, jednoduchý a zrozumiteľný. Mal by obsahovať vaše logo, slogan, názov, kontakt, produkt alebo službu, ktorú ponúkate. Mal by tiež zodpovedať vašej firemnej identite, štýlu a hodnotám. Pri vytváraní grafického návrhu reklamy dodržiavame firemnú identitu so všetkými aspektami typografie, farebnosti, rozloženia a podobne. Využite služby profesionálneho grafického štúdia, ktoré vám vytvorí návrh podľa vašich predstáv a požiadaviek s dôrazom na dodržanie firemnej identity.
  • Vytvorenie statického posudku: Grafický návrh reklamy je jedna časť tvorby. Nemenej dôležitou súčasťou celého projektu prípravy je statický posudok. Návrh betonáže, ukotvenia, zistenia aktuálnej situácie podkladu na umiestnenie sú body ktoré sú pre nás najvýznamnejšie. Dimenzovanie a voľba správnych moderných materiálov zabezpečí bezpečnosť celej konštrukcie predurčí kvalitu prevedenia na dlhoročné umiestnenie bez potreby akejkoľvek údržby.
  • Výroba a montáž reklamy: Výrobu a montáž reklamy realizujeme kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, ktorí dodržiavajú všetky bezpečnostné a technické normy. Výroba a montáž reklamy zahŕňa: rezanie, ohýbanie, lepenie, zváranie, lakovanie, brúsenie, osvetľovanie, zapojenie, inštalácia, nastavenie, testovanie a výstupnú kontrolu. Výrobu a montáž reklamy realizujeme v súlade s grafickým návrhom a dodanou technickou dokumentáciou. Výrobu a montáž reklamy prispôsobujeme vašim potrebám.
realizácia svetelnej reklamy Müller Textiles v Humennom
svetelná reklama Logo Schüle pred montážou v Poprade
Interiérová svetelná reklama 3mesh pre firmu Müller Textil v Humennom
h&h advokátska kancelária interiérová svetelná reklama kombinovaná s brúseným hliníkom
Detail realizácie svetelnej reklamy pri vrstvenných plexisklách, ktoré zabezpečia rozptyl svetla
Krabicová reklama Schüle Slovakia s napnutou plachtou a LED podsvietením
Východoslvenská energetika vstupná svetelná obojstranná reklama totem Mlynská ulica Košice